Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych

Skład osobowy
TelefonIARiIIPP
Pracownicy dydaktyczni
 +48 61 665 3757WWW
 +48 61 665 3554WWW
 +48 61 665 3993WWW
 +48 61 665 3531WWW
 +48 61 665 3531WWW
 +48 61 665 3992WWW
 +48 61 665 3992WWW
 +48 61 665 3991WWW
Doktoranci
 
Pracownicy techniczni
 +48 61 665 3789
 +48 61 665 3990
*
Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań;
tel.: +48 61 665 2365, +48 61 665 2624; faks: +48 61 665 2563; office_cie@put.poznan.pl