Logo ZBSIZakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
Skład osobowy
Pracownicy dydaktyczniTelefonIARiIIPP
1dr hab. inż. Krzysztof ChmielKC+48 61 665 3757WWW
2dr inż. Tomasz BilskiTB+48 61 665 3554WWW
3dr inż. Krzysztof BucholcKB+48 61 665 3991WWW
4dr inż. Anna Grocholewska-CzuryłoAG+48 61 665 3531WWW
5dr inż. Ewa IdzikowskaEI+48 61 665 3531WWW
6dr inż. Izabela Janicka-LipskaIJ+48 61 665 3992WWW
7mgr inż. Michał ApolinarskiMA+48 61 665 3992WWWWWW
8mgr inż. Łukasz MatuszczakŁM+48 61 665 3993
9mgr inż. Marek RetingerMR+48 61 665 3990WWW
10mgr inż. Przemysław StroiwąsPS+48 61 665 3991
DoktoranciTelefonIARiIIPP
1mgr inż. Wojciech KinastowskiWK
Pracownicy techniczniTelefonIARiIIPP
1mgr inż. Andrzej NowakAN+48 61 665 3789
2mgr inż. Jan PietrasJP+48 61 665 3990
 Zajęcia
Plan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przedmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sale
1KC
2TB
3KB
4AG
5EI
6IJ
7MA
8ŁM
9MR
10PS