Dydaktyka

Zajęcia w semestrze letnim 2017/2018:

INFORMATYKA, 1-stopień (sem. 6), st. stacjonarne:

 • Telefonia IP (spec. BSI) - projekt 15h - sala: A3-310
  • terminy zajęć:
   • wtorek: 8:00 [n/p]
 • Eksploatacja sieci komputerowych (spec. BSI) - laboratoria 15h - sala: A3-118
 • Adminstrowanie wybranymi systemami informatycznymi (spec. TI) - laboratoria 15h - sala: A3-118

INFORMATYKA, I-stopień (sem. 8), st. niestacjonarne:

 • Administrowanie systemami informatycznymi - laborataria 8h - sala: A3-118
  • terminy

INFORMATYKA, II-stopień (sem. 3), st. stacjonarne:

 • Bezpieczeństwo systemów e-biznesu - projekt 15h - sala: A3-118
  • terminy
   • wtorek: 15:10 [p]

Legenda:
n - tydz. nieparzysty, p - tydz. parzysty,
A3 - ul. Piotrowo 3A (budynek Wydziału Elektrycznego)


© 2008-2015 Michał Apolinarski


Valid XHTML 1.1 Valid CSS