Publikacje

 

  • Apolinarski M., „Statistical evaluation of extended PP-1 and PP-2 key schedule algorithms”, Proceedings of the 17th Central European Conference on Cryptology, CECC 2017, June 28-30 2017 at Warsaw University of Technology, Poland, 2017

  • Apolinarski M., „IDEA key schedule evaluation using cluster analysis”, Przegląd Elektrotechniczny  vol. 2016 nr 12, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2016.12.58 , pp: 224-228, Warszawa 2016, http://pe.org.pl/articles/2016/12/58.pdf.

  • Apolinarski M., "Statistical properties analysis of key schedule modification in block cipher PP-1", part III in book Soft Computing in Computer and Information Science Volume 342 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, pp. 257-268, A. Wiliński et al. (eds.), DOI 10.1007/978-3-319-15147-2_22, Springer International Publishing Switzerland, 2015.

  • Apolinarski M., "Ocena jakości algorytmów generowania kluczy rundowych w wybranych szyfrach blokowych", Studia z Automatyki i Informatyki, Poznań, 2012

  • Apolinarski M., "Influence of using cryptography on data processing in RDBMS Oracle 10g", PAK vol 56, 2010

  • Apolinarski M., Bilski T., "Wpływ mechanizmów kryptograficznych na parametry transmisji w sieciach IEEE 802.11", Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 8-9/2010, ISSN: 1230-3496, Warszawa, 2010

 


© 2008-2015 Michał Apolinarski


Valid XHTML 1.1 Valid CSS